armiranobetonska konstrukcija


armiranobetonska konstrukcija
• reinforced concrete structure
• reinforced-concrete structure

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • armíranobetónski — a o prid. (ȋ ọ̑) nanašajoč se na armirani beton: armiranobetonski most; armiranobetonska zgradba / armiranobetonska konstrukcija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika